Uncategorized

SyntaxHighlighter Evolved – WordPress Plugin (Gói mở rộng)

access_time16 Tháng Tư, 2017 chat_bubble_outline 0

Mình có lần muốn gõ một đoạn code html để demo cho bạn mình. Nhưng viết dưới dạng code thì hiển thị lỗi tùm lum.

menu
menu